YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến nhiệt độ TTE411-TTE412

Type: TTE411-412
Kiểu: TC
Đường kính que đo: Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8
Chiều dài: theo yêu cầu
Cáp kết nối: 0.22 mm2
Vật liệu: 1H18N9T (1.4541)
Thang đo: -10…+400°C
Xuất xứ: TermoAparature/ Ba Lan