YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm Biến Áp Suất DMP 331 16bar G1/2 - SUKU

Cảm Biến Áp Suất DMP 331 16bar G1/2 – SUKU

Type DMP 331

Thang đo: 0-16 bar

Tín hiệu ra: 4-20 mA

Kết nối: Ren G1/2”

Ứng dụng cho gas và chất lỏng

Xuất xứ: BD Sensor – CHLB Đức