YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Phân biệt bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA PR 3185 & PR 3186 hãng PR Electronics từ Đan Mạch

1. BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU PR 3185

Tín hiệu analog input của bộ PR 3185 là dạng 4-20 mA loop ACTIVE, có cách ly nhiễu ( isolated ).

Tín hiệu analog output của bộ PR 3185 là dạng 4-20mA ACTIVE

bộ chuyển đổi tín hiệu

⇒ Vậy bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA PR 3185 chuyển đổi từ 4-20mA ACTIVE sang 4-20mA ACTIVE có cách ly nhiễu

Khi đấu nối bộ chuyển đổi tín hiệu PR 3185 với bộ xử lý trung tâm PLC, DCS không cần đấu nối tiếp với nguồn 24VDC mà đấu trực tiếp về PLC, DCS khi PLC, DCS có chức năng nhận tín hiệu 4-20mA ACTIVE. Mục đích chính là để cách ly tín hiệu nhiễu do các thiết bị của nhà máy gây ra.

2. BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU PR 3186

Tín hiệu analog input của bộ PR 3186 là dạng 4-20 mA Tx 2 dây PASSIVE, có cách ly nhiễu ( isolated )

Tín hiệu analog output của bộ PR 3186 là dạng 4-20mA PASSIVE, có cách ly nhiễu ( isolated )

bộ chuyển đổi tín hiệu

⇒ Vậy bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA là thiết bị chuyển đổi tín hiệu 4-20mA PASSIVE ( TX 2 dây ) sang PASSIVE.

    Lưu ý : PR 3186B chuyển đổi tín hiệu 4-20mA ACTIVE sang PASSIVE ( có cách ly nhiễu)

Khi đấu nối PR 3186B với bộ xử lý trung tâm PLC, DCS cần đấu nối tiếp với nguồn 24VDC về PLC, DCS.

Xem thêm bài viết:

——–
VNTECH GROUP – Your Partner For Automation, Instrumentation & Industrial Valves
Công Ty Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nhật
Hotline: 0918 113 733
Email: info@vntechgroup.com.vn