YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 3333 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 3333 PR Electronics/Đan Mạch

Type 3333

Độ chính xác cao, kích thước gọn nhẹ

Nhiệt độ hiệu chuẩn cho thang đo có thể lựa chọn thông qua DIP-switch

Tín hiệu ra : 4-20 mA

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch