Cảm Biến Đo Mực Áp Suất OEM

  • Model: 17.600G/ 18.601G/ 26.600G/ 30.600G
  • Áp đo: 0...100 mbar đến 0...400 bar
  • Độ chính xác: 0.5% FSO ; 1%FSO
  • Ứng dụng: Cơ khí, công nghiệp năng lượng, điện lạnh,...
  • Xuất xứ: BDs-CHLB Đức

CẢM BIẾN ÁP SUẤT BD SENSORS

Độ chính xác: 0.25%, 0.35%, 0.5% FSO

Vật liệu sensors: Stainless steel / ceramic 

Range: 0....100 mbar – 0....600 bar

Tín hiệu đầu ra: 4...20mA / 2 wire

                     0...10 V / 3 wire

Kết nối: Stainless steel

Ren kết nối: G1/4, ¼ NPT, G1/2

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các model khác về Cảm biến áp suất. Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin về sản phẩm Cảm biến đo mức áp suất của BD Sensors.

CẢM BIẾN ÁP SUẤT

Độ chính xác: 0.25%, 0.35%, 0.5% FSO

Vật liệu sensors: Stainless steel / ceramic 

Range: 0....100 mbar – 0....600 bar

Tín hiệu đầu ra: 4...20mA / 2 wire

                     0...10 V / 3 wire

Kết nối: Stainless steel

Ren kết nối: G1/4, ¼ NPT, G1/2

Sản Phẩm liên quan