Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ - Model 3000

  • Nguồn cấp : 16.8 ... 31.2 VDC
  • Độ cách ly: 2.5 kVAC
  • Tín hiệu vào : RTD (PT100 2-wire, 3-wire), TC, HART, loop-powered
  • Tín hiệu ra : Current ranges 4...20 và 20...4 mA
  • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch 
  • Xuất xứ: PR electronics - Đan Mạch 

  • Bộ chuyển đổi nhiệt độ được dùng đo cảm biến nhiệt độ PT100, TC và cho một tín hiệu đầu ra analog thụ động.

  • Cách ly cao 2 ngăn chặn sự nhiễu và bảo vệ hệ thống điều khiển khỏi các tạp âm và tiếng ồn.

  • Bộ chuyển đổi nhiệt độ có thể được lắp đặt ở khu vực an toàn hoặc khu vực Zone 2 / Division 2.

  • Được chấp thuận cho các ứng dụng đóng tàu.

BỘ CHUYỂN ĐỔI – CÁCH LY TÍN HIỆU

·  Độ chính xác cao

·  Vật liệu vỏ cực mỏng chỉ 6mm

·  Hiệu năng EMC xuất sắc và chống nhiễu 50/60 Hz

·  Có thể chọn thời gian phản hồi 30 ms / 300 ms

·  Các phạm vi nhiệt độ được định chuẩn trước có thể được lựa chọn thông qua công tắc DIP

·  Đầu vào cho RTD-Pt100, TC

·  Ngõ ra: 4 ... 20mA

Sản Phẩm liên quan