PR Electronics Trong Sản Xuất Xi Măng
PR Electronics Trong Sản Xuất Xi Măng
Sản phẩm của chúng tôi theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường DS / EN ISO 14001.
Đo Mức UWT Trong Xi Măng Nhiệt Độ Cao
Đo Mức UWT Trong Xi Măng Nhiệt Độ Cao

UWT cung cấp các cảm biến mạnh mẽ sử dụng các điều kiện thường rất ồn ào và bụi bặm.

Thiết Bị Đo Mức Liên Tục ACS
Thiết Bị Đo Mức Liên Tục ACS

Lưu chất là chất lỏng, bột nhão, thực phẩm, nước uống, bia, sữa,...

Màn Hình Hiển Thị - Ứng Dụng Trong Công Nghiệp
Màn Hình Hiển Thị - Ứng Dụng Trong Công Nghiệp
Màn hình hiển thị 5714 - 5715 vừa có chức năng hiển thị vừa có chức năng chuyển đổi tín hiệu về 4-20mA đưa về PLC hoặc làm relay điều khiển