Màn Hình Hiển Thị Điện Tử LED - Model 5700
Màn Hình Hiển Thị Điện Tử LED - Model 5700
  • Nguồn cấp : Đa năng
  • Độ cách ly : 2.3 kVAC
  • Tín hiệu vào : mA, V, Ohm, RTD, TC, biến trở, NPN, PNP, công tắc, NAMUR, S0, Tacho và TTL
  • Tín hiệu ra : màn hình hiển thị 4 ký tự 
  • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch 
Màn Hình Hiển Thị Điện Tử LCD - Model 5531
Màn Hình Hiển Thị Điện Tử LCD - Model 5531
  • Nguồn cấp : tín hiệu vào cung cấp nguồn 
  • Độ cách ly : 2.3 kVAC
  • Tín hiệu vào : 4...20 mA (2-wire)
  • Tín hiệu ra : màn hình hiển thị LCD 4 ký tự 
  • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch 
Bộ Điều Khiển & Hiển Thị ATR227
Bộ Điều Khiển & Hiển Thị ATR227

Kích thước: 48 x 48 (front panel) x 90mm

Nguồn cấp: 24...230 V AC / DC

Hiển thị: 4 chữ số, đèn led

Nhiệt độ: 0...45oC

Màn hình hiển thị led 5725
Màn hình hiển thị led 5725

Màn hình hiển thị LED 5725

Tín hiệu đầu vào : Namur, NPN, PNP, Tacho, Contact, S0, TTL, tín hiệu mA – V đặc biệt

Tín hiệu đầu ra : analog và 2 relays

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C

Nguồn cấp : 21.6…253 VAC or 19.2…300 VDC

Cách ly tín hiệu : 2.3 kVAC

Độ chính xác : 0.1%

Cấu hình : Front keys

Bộ Điều Khiển & Hiển Thị ATR244
Bộ Điều Khiển & Hiển Thị ATR244

Bộ Điều Khiển & Hiển Thị

Type ATR243

Kích thước: 48 x 48 (front panel) x 125mm

Nguồn cấp: 24...230 V AC / DC

Hiển thị: 4 chữ số, đèn led

Nhiệt độ: 0...45oC

Tín hiệu vào: analog

Tín hiệu ra: 1...3 relays

Xuất xứ: Pixsys / Italy

Bộ Hiển Thi & Điều Khiển ATR121
Bộ Hiển Thi & Điều Khiển ATR121

Bộ Điều Khiển & Hiển Thị

Type ATR121

Kích thước: 32 x 74 (front panel) x 53mm

Nguồn cấp: 12...24 VAC / VDC hoặc 24 VAC / 115 VAC / 239 VAC

Hiển thị: 3 chữ số, đèn led

Nhiệt độ: 0...450C

Tín hiệu vào: analog

Tín hiệu ra: 2 relays

Xuất xứ: Pixsys / Italy

Bộ Hiển Thị & Điều Khiển ATR401
Bộ Hiển Thị & Điều Khiển ATR401

Bộ Điều Khiển & Hiển Thị

Type ATR401

Kích thước: 48 x 96 (front panel) x 123mm

Nguồn cấp: 24...230 V AC / DC

Hiển thị: 4 chữ số, đèn led

Nhiệt độ: 0...450C

Tín hiệu vào: 2 analog

Tín hiệu ra: 2..4 relays

Xuất xứ: Pixsys / Italy