Cảm biến đo mức chất rắn UWT CN4030
Cảm biến đo mức chất rắn UWT CN4030
 • Xuất xứ: UWT - CHLB Đức

 • Đo mức chất rắn thấp cao

 • Nguyên lý đo: bằng điện dung, chiều dài theo yêu cầu

 • Kết nối : ren, hoặc mặt bích

 • Nguồn cấp: đa năng

 • Tín hiệu ra : mA, relay, NPN transistor, NAMUR

 • Ứng dụng : xi măng, thạch cao, tinh bột mì, hạt nhựa,..

Cảm biến đo mức chất rắn UWT CN4020
Cảm biến đo mức chất rắn UWT CN4020
 • Xuất xứ: UWT - CHLB Đức

 • Đo mức chất rắn thấp cao

 • Nguyên lý đo: bằng điện dung, chiều dài theo yêu cầu

 • Kết nối : ren, hoặc mặt bích

 • Nguồn cấp: đa năng

 • Tín hiệu ra : mA, relay, NPN transistor, NAMUR

 • Ứng dụng : xi măng, thạch cao, tinh bột mì, hạt nhựa,..