Cảm Biến Đo Mức Dạng Điện Dung - Model CN4000
Cảm Biến Đo Mức Dạng Điện Dung - Model CN4000
 • Đo mức chất rắn thấp cao
 • Nguyên lý đo: bằng điện dung, chiều dài theo yêu cầu
 • Kết nối : ren, hoặc mặt bích
 • Nguồn cấp: đa năng
 • Tín hiệu ra : mA, relay, NPN transistor, NAMUR
 • Ứng dụng : xi măng, thạch cao, tinh bột mì, hạt nhựa,..
 • Xuất xứ: UWT - CHLB Đức
Cảm Biến Đo Mức Dạng Xoay - Model RN4000
Cảm Biến Đo Mức Dạng Xoay - Model RN4000
 • Đo mức chất rắn thấp cao
 • Nguyên lý đo: bằng cánh xoay, chiều dài theo yêu cầu
 • Kết nối : ren, hoặc mặt bích
 • Nguồn cấp: đa năng
 • Tín hiệu ra : mA, relay, npn transistor, NAMUR
 • Ứng dụng : xi măng, thạch cao, tinh bột mì, hạt nhựa,..
 • Xuất xứ: UWT - CHLB Đức
Cảm Biến Đo Mức Nước - Model LMP...
Cảm Biến Đo Mức Nước - Model LMP...
 • Vật liệu cảm biến : thép không gỉ
 • Thang đo: 0/1mH2O - 0/250mH2O
 • Độ chính xác : 0.1%, 0.25%, 0.35%, 0.5% FSO
 • Vật liệu vỏ : thép không gỉ
 • Tín hiệu ra : 4 ... 20mA / 2 dây
 • Kết nối điện : PVC-cáp, PUR-cáp, FEP-cáp, cáp TPE
 • Chiều dài cáp : Tùy chọn
 • Tùy chọn : Phiên bản IS
 • Xuất xứ : BD Sensors - CHLB Đức
Cảm Biến Đo Mức Dạng Xoay - Model RN3000
Cảm Biến Đo Mức Dạng Xoay - Model RN3000
 • Đo mức chất rắn thấp cao
 • Nguyên lý đo: bằng cánh xoay có chiều dài theo yêu cầu
 • Kết nối : ren, hoặc mặt bích
 • Nguồn cấp: đa năng
 • Tín hiệu ra : mA, relay, NPN transistor, NAMUR
 • Ứng dụng : xi măng, thạch cao, tinh bột mì, hạt nhựa,..
 • Xuất xứ: UWT - CHLB Đức
Cảm Biến Đo Mức Nước - Model LMK...
Cảm Biến Đo Mức Nước - Model LMK...
 • Vật liệu cảm biến : ceramics
 • Thang đo : 0/4mH2O - 0/250mH2O
 • Độ chính xác: 0.1%, 0.25%, 0.35%, 0.5% FSO
 • Vật liệu vỏ: thép không gỉ
 • Tín hiệu ra: 4 ... 20mA / 2 dây
 • Kết nối điện: PVC-cáp, PUR-cáp, FEP-cáp, cáp TPE
 • Chiều dài cáp: Tùy chọn
 • Tùy chọn: Phiên bản IS
 • Xuất xứ: BD Sensors - CHLB Đức 
Cảm Biến Đo Mức Dạng Cơ Điện Tử - Model NB3000
Cảm Biến Đo Mức Dạng Cơ Điện Tử - Model NB3000
 • Tầm đo : trên 70 mét
 • Vỏ thiết bị : bằng nhôm
 • Tiêu chuẩn IP : 67
 • Tín hiệu ra : 4-20mA Hart protocol, profibus,...công nghệ hai dây
 • Ứng dụng : đo mức liên tục chất rắn
 • Đặc biệt : đo mức liên tục cho silo xi măng với độ cao trên 80 mét, thức ăn gia súc,... 
 • Xuất xứ: UWT - CHLB Đức
Cảm Biến Đo Mức Dạng Rung - Model VN4000
Cảm Biến Đo Mức Dạng Rung - Model VN4000
 • Đo mức chất rắn thấp cao 
 • Nguyên lý đo : dạng rung tần số, 2 que đo
 • Kết nối : ren hoặc mặt bích
 • Tín hiệu ra : relay,..
 • Ứng dụng : đo xi măng, thạch cao, tinh bột mì, hạt nhựa,...
 • Xuất xứ : UWT - CHLB Đức
Cảm Biến Đo Mức Dạng Điện Dung RF3000
Cảm Biến Đo Mức Dạng Điện Dung RF3000
 • Đo mức chất rắn thấp cao
 • Nguyên lý đo: bằng điện dung, chiều dài theo yêu cầu
 • Kết nối : ren, hoặc mặt bích
 • Nguồn cấp: đa năng
 • Tín hiệu ra : mA, relay, npn transistor, NAMUR
 • Ứng dụng : xi măng, thạch cao, tinh bột mì, hạt nhựa,..
 • Xuất xứ: UWT - CHLB Đức
Cảm Biến Đo Mức Dạng Rung - Model MN4000
Cảm Biến Đo Mức Dạng Rung - Model MN4000
 • Đo mức chất rắn thấp cao
 • Nguyên lý đo: dạng rung tần số, chiều dài theo yêu cầu
 • Kết nối : ren, hoặc mặt bích
 • Nguồn cấp: đa năng
 • Tín hiệu ra : mA, relay, npn transistor, NAMUR
 • Ứng dụng : xi măng, thạch cao, tinh bột mì, hạt nhựa,...
 • Xuất xứ: UWT - CHLB Đức