Bộ Chống Cháy Ngược - Model 5000
Bộ Chống Cháy Ngược - Model 5000
 • Nguồn cấp : Đa năng (AC hay DC) 
 • Độ cách ly : 3.75 KVAC
 • Tín hiệu vào : Current, Voltage, RTD, TC, mV, điện trở tuyến tính, biến trở, Ohm, NAMUR, PNP/NPN, công tắc
 • Tín hiệu ra : Current, Voltage, Relay
 • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch 
Bộ Chia Tín Hiệu - Vào 1 Ra 2 - Model 310x
Bộ Chia Tín Hiệu - Vào 1 Ra 2 - Model 310x
 • Nguồn cấp : 16.8 ... 31.2 VDC 
 • Độ cách ly : 2.5 kVAC
 • Tín hiệu vào : Current, Voltage, 2-wire
 • Tín hiệu ra : Current và Voltage
 • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch 
Bộ Chia Tín Hiệu - 1 Kênh 2 Kênh - Model 5100
Bộ Chia Tín Hiệu - 1 Kênh 2 Kênh - Model 5100
 • Nguồn cấp : Đa năng 
 • Độ cách ly : 3.75 kVAC 
 • Tín hiệu vào : Current, Voltage, 2-wire transmitter
 • Tín hiệu ra : Current, Voltage 
 • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch 
Bộ Cách Ly Tín Hiệu - Model 3100
Bộ Cách Ly Tín Hiệu - Model 3100
 • Nguồn cấp : 16.8 ... 31.2 VDC / loop-powered 
 • Độ cách ly : 2.5 kVAC 
 • Tín hiệu vào : Current, 2-wire, Voltage
 • Tín hiệu ra : Current 
 • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch 
Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Đa Năng
Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Đa Năng
 • Nguồn cấp : Đa năng 
 • Độ cách ly : 2.3 kVAC (model 4000), 3.75 kVAC (model 5000)
 • Tín hiệu vào : RTD, TC, Ohm, Biến trở, Điện trở tuyến tính, mV, mA và V
 • Tín hiệu ra : Current và Voltage 
 • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch 
Bộ Chống Cháy Ngược - Model 9000
Bộ Chống Cháy Ngược - Model 9000
 • Nguồn cấp : 19.2 ... 31.2 VDC
 • Độ cách ly : 2.6 kVAC
 • Tín hiệu vào : Current, 2-wire transmitter HART, analog, 4...20mA, RTD, TC, mA, Ohm, biến trở, V, cảm biến NAMUR và công tắc
 • Tín hiệu ra : analogue, 4...20mA, current 4...20mA, I/P converter, passive 2-wire, relay, còi báo, solenoid
 • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch 
Bộ Chuyển Đổi Từ Xung Ra Dòng - Model 5200
Bộ Chuyển Đổi Từ Xung Ra Dòng - Model 5200
 • Nguồn cấp : 21.6 ... 253 VAC & 19.2 ... 300 VDC
 • Độ cách ly : 3.75 kVAC 
 • Tín hiệu vào : PNP/NPN, Contact, Tacho, Namur, S0 interface 
 • Tín hiệu ra : Analog, PNP/NPN, Relay
 • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch 
Bộ Chia Tín Hiệu - Model 9000
Bộ Chia Tín Hiệu - Model 9000
 • Nguồn cấp : 19.2 ... 31.2 VDC
 • Độ cách ly : 2.6 kVAC
 • Tín hiệu vào : Current, 2-wire transmitter HART, analog, 4...20mA, V, cảm biến NAMUR và công tắc
 • Tín hiệu ra : analogue, 4...20mA, current 4...20mA, I/P converter, passive 2-wire, relay, còi báo, solenoid
 • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch 
Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng 4184
Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng 4184

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Đơn Cực – Lưỡng Cực 4184

Tín hiệu đầu vào : dòng điện một chiều ( mA DC ), điện áp một chiều (DC Voltage ), biến trở ( Potentionmetter )

Tín hiệu đầu ra : passive 2-wire mA, voltage, current

Nguồn cấp : 21,6… 253 VAC / 19,2 ... 300 VDC

Cách ly tín hiệu : 2.3kVAC

Độ chính xác : 0,05%

Cấu hình : keypad 4501 hoặc keypad 4511