Cảm Biến BD Sensors Trong Công Nghiệp Môi Trường
Cảm Biến BD Sensors Trong Công Nghiệp Môi Trường

Các sản phẩm Cảm Biến Áp Suất từ 'BD | SENSORS' ngày càng trở nên phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. 

PR Electronics Trong Cấp Nước & Nước Thải
PR Electronics Trong Cấp Nước & Nước Thải
Sản phẩm PR Electronics của chúng tôi cách ly và chia các tín hiệu từ cảm biến sang PLC, giải quyết các vấn đề tiếng ồn EMC. Chúng tôi có thể chuyển đổi các tín hiệu cho điều khiển máy bơm, và đảm bảo các tín hiệu tần số từ tuabin nước.
Cảm Biến UWT Trong Ngành Môi Trường
Cảm Biến UWT Trong Ngành Môi Trường

Công nghệ đo mức từ UWT có thể thích ứng và đáp ứng các yêu cầu trong CN nước thải và tái chế.

Điều Khiển Bơm Trong Bể Xử Lý Nước Thải
Điều Khiển Bơm Trong Bể Xử Lý Nước Thải
Một ứng dụng không thể bỏ qua trong một hệ thống xử lý nước thải