YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử - BAROLI 05P - BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử – BAROLI 05P – BD-SENSORS

Type Baroli 05P

Thang đo: 0…60 bar đến 0…400 bar

Độ chính xác: 0,25%FSO BFSL

Ứng dụng: Cho gas và chất lỏng

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức