Màn Hình Hiển Thị Điện Tử LCD - Model 5531

 • Nguồn cấp : tín hiệu vào cung cấp nguồn 
 • Độ cách ly : 2.3 kVAC
 • Tín hiệu vào : 4...20 mA (2-wire)
 • Tín hiệu ra : màn hình hiển thị LCD 4 ký tự 
 • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch 
 • Xuất xứ: PR electronics - Đan Mạch 

 • Hiển thị của 5531 được cung cấp bởi các 4-20 mA loop và dễ dàng hiển thị giá trị đúng theo yêu cầu.

 • Bởi vì nó không đòi hỏi dây điện riêng biệt, 5531 là hoàn hảo để hiển thị từ xa cho các quy trình.

 • Màn hình 5531 được gắn ở bảng trong khu vực an toàn hoặc I.S. / Khu vực Ex

MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD

 • 4 chữ số 1/8 DIN (48x96 mm) loop-powered màn hình LCD

 • Dễ dàng cấu hình nút bấm

 • Backlit màn hình LCD có thể đọc được trong điều kiện ánh sáng yếu

 • Hiển thị có thể được gắn kết trong lĩnh vực an toàn hoặc ở khu vực IS / Ex

 • Điện áp cung cấp: đầu vào loop-powered

 • Phạm vi đầu vào: 4 ... 20mA

 • Output: hiển thị readout

Sản Phẩm liên quan