Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ - Model 6300

  • Nguồn cấp : 7.2 ... 35 VDC
  • Độ cách ly : 1.5 kVAC
  • Tín hiệu vào : RTD, TC, Ohm, hoặc mV
  • Tín hiệu ra : Current 4...20mA
  • Độ chính xác cao
  • Giá trị lỗi cảm biến có thể lập trình
  • 1 kênh hoặc 2 kênh
  • Xuất xứ: PR electronics - Đạn Mạch

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU NHIỆT ĐỘ 2 DÂY

·  Đầu vào RTD, TC, Ohm, hoặc mV

·  Độ chính xác đo cực cao

·  Cách ly Ganva

·  Kết nối 3 dây

·  Giá trị lỗi của cảm biến có thể lập trình Hoặc phiên bản 2 kênh

·  Có thể được cài đặt trong vùng Ex

·  2 đầu vào tương tự

·  HART ® giao thức sửa đổi lựa chọn từ HART ® 5 hoặc HART ® 7

·  Lắp đặt trong Khu vực an toàn hoặc Khu vực 2/22

Sản Phẩm liên quan