Cảm Biến Đo Mức Dạng Điện Dung - Model CN4000
Cảm Biến Đo Mức Dạng Điện Dung - Model CN4000
 • Đo mức chất rắn thấp cao
 • Nguyên lý đo: bằng điện dung, chiều dài theo yêu cầu
 • Kết nối : ren, hoặc mặt bích
 • Nguồn cấp: đa năng
 • Tín hiệu ra : mA, relay, NPN transistor, NAMUR
 • Ứng dụng : xi măng, thạch cao, tinh bột mì, hạt nhựa,..
 • Xuất xứ: UWT - CHLB Đức
Cảm Biến Đo Mức Dạng Xoay - Model RN4000
Cảm Biến Đo Mức Dạng Xoay - Model RN4000
 • Đo mức chất rắn thấp cao
 • Nguyên lý đo: bằng cánh xoay, chiều dài theo yêu cầu
 • Kết nối : ren, hoặc mặt bích
 • Nguồn cấp: đa năng
 • Tín hiệu ra : mA, relay, npn transistor, NAMUR
 • Ứng dụng : xi măng, thạch cao, tinh bột mì, hạt nhựa,..
 • Xuất xứ: UWT - CHLB Đức
Cảm Biến Đo Mực Áp Suất HEIM
Cảm Biến Đo Mực Áp Suất HEIM
 • Thang đo : 0....1bar - 0...1000bar
 • Cảm biến áp suất với màng ngăn bên trong áp suất tương đối
 • Độ chính xác 0,5%
 • Áp suất kết nối: G 1/4 B (Chuẩn)
 • Đầu ra: 4 ... 20 mA, hệ thống 2 dây
 • Xuất xứ: SUKU-CHLB Đức 
Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ - Model 5300
Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ - Model 5300
 • Nguồn cấp : 7.2 ... 35 VDC 
 • Độ cách ly : 1.5 kVAC
 • Tín hiệu vào : PT100, TC, Ohm, mA hoặc V
 • Tín hiệu ra : 2 wire 4-20mA,0-10VDC
 • Cài đặt bằng phần mềm
 • Tích hợp trên PT100 và TC 
 • Xuất xứ: PR electronics - Đan Mạch 
Cảm Biến Áp Suất - Model DMK...
Cảm Biến Áp Suất - Model DMK...
 • Vật liệu cảm biến : ceramics
 • Thang đo : 0...40 mbar - 0...600 bar 
 • Độ chính xác : 0.1 / 0.25 / 0.35 / 0.5 % FSO
 • Kết nối : G1/2, G3/4, G1" flush, G1 ½ flush, other
 • Xuất xứ : BD sensors - CHLB Đức 
Cảm Biến Áp Suất - Model DMP...
Cảm Biến Áp Suất - Model DMP...
 • Vật liệu cảm biến : thép không gỉ
 • Thang đo : 0...10 mbar - 0...6000 bar
 • Độ chính xác : 0.1 / 0.25 / 0.35 / 0.5 % FSO
 • Kết nối : G1/2, G3/4, G1" flush, 1/2 NPT
 • Xuất xứ : BD sensors - CHLB Đức 
Cảm Biến Đo Mức Nước - Model LMP...
Cảm Biến Đo Mức Nước - Model LMP...
 • Vật liệu cảm biến : thép không gỉ
 • Thang đo: 0/1mH2O - 0/250mH2O
 • Độ chính xác : 0.1%, 0.25%, 0.35%, 0.5% FSO
 • Vật liệu vỏ : thép không gỉ
 • Tín hiệu ra : 4 ... 20mA / 2 dây
 • Kết nối điện : PVC-cáp, PUR-cáp, FEP-cáp, cáp TPE
 • Chiều dài cáp : Tùy chọn
 • Tùy chọn : Phiên bản IS
 • Xuất xứ : BD Sensors - CHLB Đức
Cảm Biến Đo Mức Dạng Xoay - Model RN3000
Cảm Biến Đo Mức Dạng Xoay - Model RN3000
 • Đo mức chất rắn thấp cao
 • Nguyên lý đo: bằng cánh xoay có chiều dài theo yêu cầu
 • Kết nối : ren, hoặc mặt bích
 • Nguồn cấp: đa năng
 • Tín hiệu ra : mA, relay, NPN transistor, NAMUR
 • Ứng dụng : xi măng, thạch cao, tinh bột mì, hạt nhựa,..
 • Xuất xứ: UWT - CHLB Đức
Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ - Model 3000
Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ - Model 3000
 • Nguồn cấp : 16.8 ... 31.2 VDC
 • Độ cách ly: 2.5 kVAC
 • Tín hiệu vào : RTD (PT100 2-wire, 3-wire), TC, HART, loop-powered
 • Tín hiệu ra : Current ranges 4...20 và 20...4 mA
 • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch