Van Điều Khiển Bằng Khí Nén - Hai Ngã - Model : 321...
Van Điều Khiển Bằng Khí Nén - Hai Ngã - Model : 321...
 • Đường kính : DN15mm - DN100mm.
 • Áp Suất : 16/25/40 bar.
 • Chức năng hoạt động : đóng/mở 1 cấp, đóng mở tuyến tính.
 • Ứng Dụng : cho nước, hơi bão hòa, dầu truyền nhiệt.
 • Xuất xứ: KFM - CHLB Đức 
Van Điều Khiển Bằng Điện - Hai Ngã - Model : 421...
Van Điều Khiển Bằng Điện - Hai Ngã - Model : 421...
 • Đường kính : DN15mm - DN150mm.
 • Áp Suất : 16/25/40 bar.
 • Nguồn Điện : 24V/115V/230V - 50Hz 
 • Chức năng hoạt động : đóng mở 1 cấp, tuyến tính.
 • Ứng Dụng : cho nước, hơi bão hòa, dầu truyền nhiệt.
 • Xuất xứ: KFM - CHLB Đức 
Van Điều Khiển Bằng Khí Nén - Ba Ngã - Model 331...
Van Điều Khiển Bằng Khí Nén - Ba Ngã - Model 331...
 • Đường kính : DN15mm - DN150mm.
 • Áp Suất : 16/25 bar.
 • Chức năng hoạt động : đóng mở 1 cấp, tuyến tính.
 • Ứng Dụng : cho nước, hơi bão hòa, dầu truyền nhiệt.
 • Xuất xứ: KFM - CHLB Đức 
Van Điều Khiển Bằng Điện - Ba Ngã - Model 431...
Van Điều Khiển Bằng Điện - Ba Ngã - Model 431...
 • Đường kính : DN15mm - DN150mm
 • Áp Suất : 16/25 bar
 • Ứng Dụng : dùng cho nước, hơi bão hòa và dầu truyền nhiệt
 • Nguồn Điện : 24V/115V/230V - 50Hz 
 • Xuất xứ: KFM - CHLB Đức 
Van Điều Khiển Bằng Khí Nén - Hai Ngã
Van Điều Khiển Bằng Khí Nén - Hai Ngã
 • Đường kính : DN80mm - DN200mm.
 • Áp Suất : 16/25 bar.
 • Chức năng hoạt động : đóng/mở 1 cấp, đóng mở tuyến tính.
 • Ứng Dụng : cho nước, hơi bão hòa, dầu truyền nhiệt.
 • Xuất xứ: KFM - CHLB Đức
Van Điều Khiển Bằng Khí Nén - 3 Ngã
Van Điều Khiển Bằng Khí Nén - 3 Ngã
 • Đường kính : DN200mm.
 • Áp Suất : 16/25 bar.
 • Chức năng hoạt động : đóng mở 1 cấp, tuyến tính.
 • Ứng Dụng : cho nước, hơi bão hòa, dầu truyền nhiệt.
 • Xuất xứ: KFM - CHLB Đức 
Van Điều Khiển Bằng Điện - 2 Ngã
Van Điều Khiển Bằng Điện - 2 Ngã
 • Đường kính : DN200mm.
 • Áp Suất : 16/25 bar.
 • Nguồn Điện : 24V/115V/230V - 50Hz 
 • Chức năng hoạt động : đóng mở 1 cấp, tuyến tính.
 • Ứng Dụng : cho nước, hơi bão hòa, dầu truyền nhiệt.
 • Xuất xứ: KFM - CHLB Đức 
Van Điều Khiển Bằng Điện - 3 ngã
Van Điều Khiển Bằng Điện - 3 ngã
 • Đường kính : DN200mm.
 • Áp Suất : 16/25bar.
 • Nguồn Điện : 24V/115V/230V - 50Hz 
 • Chức năng hoạt động : đóng mở 1 cấp, tuyến tính.
 • Ứng Dụng : cho nước, hơi bão hòa, dầu truyền nhiệt.
 • Xuất xứ: KFM - CHLB Đức 
Actuator Khí Nén - Phụ Kiện Cho Van Điều Khiển Khí Nén
Actuator Khí Nén - Phụ Kiện Cho Van Điều Khiển Khí Nén
 • Control pressure : max. 6bar
 • Thread connection : G1/4"
 • Diameter : 250 mm
 • Stroke : 15, 20, 30, 35, 40 mm
 • Max. ambient temperature : -20...110°C
 • Original : KFM - Germany