Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ - Model 5300
Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ - Model 5300
 • Nguồn cấp : 7.2 ... 35 VDC 
 • Độ cách ly : 1.5 kVAC
 • Tín hiệu vào : PT100, TC, Ohm, mA hoặc V
 • Tín hiệu ra : 2 wire 4-20mA,0-10VDC
 • Cài đặt bằng phần mềm
 • Tích hợp trên PT100 và TC 
 • Xuất xứ: PR electronics - Đan Mạch 
Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ - Model 7501
Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ - Model 7501
 • Nguồn cấp : 10 ... 35 VDC
 • Độ cách ly : 1.5 kVAC 
 • Tín hiệu vào : RTD, TC, Ohm và bipolar mV 
 • Tín hiệu ra : analog 
 • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch