Bộ Chia Tín Hiệu  - Model 9000
Bộ Chia Tín Hiệu - Model 9000
  • Nguồn cấp : 19.2 ... 31.2 VDC
  • Độ cách ly : 2.6 kVAC
  • Tín hiệu vào : Current, 2-wire transmitter HART, analog, 4...20mA, V, cảm biến NAMUR và công tắc
  • Tín hiệu ra : analogue, 4...20mA, current 4...20mA, I/P converter, passive 2-wire, relay, còi báo, solenoid
  • Xuất xứ : PR electronics - Đan Mạch