ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN BƠM TRONG BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Trước những áp lực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tình trạng ô nhiễm môi trường đang ở mức đáng báo động, công tác bảo vệ môi trường đang đứng trước những thách thức gay gắt: đất đai bị thoái hóa; chất lượng nguồn nước suy giảm mạnh; không khí bị ô nhiễm … Nhận thức tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường nhiều giải pháp về xử lý chất thải, nước thải và khí được đưa vào ứng dụng. Một trong những ứng dụng để giám sát và điều khiển mức nước trong bể xử lý nước thải chúng ta kết hợp thiết bị như sơ đồ sau:

Sơ đồ minh hoạ:

Nguyên lý hoạt động:

Thiết bị bao gồm:

  • 1 Cảm biến đo mức nước liên tục bằng công nghệ áp suất thủy tĩnh (Hydrostatic pressure/ Level rope) - BD Sensors model LMPLMK: Xuất tín hiệu mức nước cho thiết bị PR 5715.

  • 1 Màn hình hiển thị 5715 - PR ELECTRONICS : Hiển thị mức nước thải  và truyền tín hiệu cho khởi động từ (contactor)

  • 2 khởi động từ (contactor): Nhận tín hiệu từ PR 5715, khởi động từ (contactor) điều khiển hoạt động của bơm hoặc xuất tín hiệu cảnh báo

  • 2 bơm chìm : khởi động từ (contactor) điều khiển bơm chạy hoặc ngừng.

Nguyên lý hoạt động các thiết bị:

Ở từng mức nước qui định, cảm biến đo mức nước liên tục sẽ truyền tín hiệu về bộ hiển thị PR 5715, bộ hiển thị PR 5715 sẽ truyền tín hiệu đến khởi động từ (contactor), khởi động từ (contactor) đóng ngắt điều khiển bơm hoạt động hoặc ngừng hoặc xuất tín hiệu cảnh báo.

Khi cảm biến đo mức nước liên tục - BD Sensors báo mức nước 0.1m thì tín hiệu relay 3 của bộ hiển thị PR 5715 sẽ truyền tín hiệu cho khởi động từ (contactor) cho 2 bơm dừng bơm.

Khi cảm biến đo mức nước liên tục - BD Sensors báo mức nước 1m thì tín hiệu relay 1 của bộ hiển thị PR 5715 sẽ truyền tín hiệu cho khởi động từ (contactor) cho bơm 1 bắt đầu hoạt động

Khi cảm biến đo mức nước liên tục - BD Sensors báo mức nước 2m thì tín hiệu relay 2 của bộ hển thị PR 5715 sẽ truyền tín hiệu cho khởi động từ (contactor) cho bơm 2 bắt đầu hoạt động

Khi cảm biến đo mức nước liên tục - BD Sensors báo mức nước 3m thì tín hiệu relay 4 của bộ hiển thị PR 5715 sẽ truyền tín hiệu cho khởi động từ (contactor) xuất tín hiệu cảnh báo nước ở mức cao.

Qui định về mức nước trong bể nước thải để bơm hoạt động tùy thuộc vào nhu cầu thực tế từng nhà máy.

(Công ty TNHH TM DV Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nhật - 9/2017)

Nguồn : http://prelectronics.com.vn/ung-dung-dieu-khien-bom-trong-be-xu-ly-nuoc-thai/