Trong kỷ nguyên khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng dầu mỏ và các cuộc thảo luận về các nhà máy điện hạt nhân, ngày càng có nhiều tập trung vào "các nguồn năng lượng tái tạo" và "ngành năng lượng".

Sản phẩm áp suất của BD | sensors đáp ứng được yêu cầu về hiệu quả cao, chính xác, độ bền và sự ổn định - những yếu tố thiết yếu cần thiết. Bạn có thể chọn cảm biến BD sensors như một đối tác đáng tin cậy để giúp bạn giải quyết bất kỳ vấn đề nào dù bạn làm việc trong sản xuất năng lượng thông thường hoặc trong lĩnh vực nguồn năng lượng tái tạo.

Các ứng dụng

Thiết bị khí sinh học

Đo mức

Năng lượng nhiệt mặt trời

Hệ thống khí thải

Máy nén khí

Sản phẩm ứng dụng cho ngành công nghiệp năng lượng của BD sensors

  1. Áp suất

  2. Đo mức

  3. Công tắc áp suất

Áp suất: 18.605 G / 30.600 G / DCT 531 / DCT 532 / DCT 533 / DMD 331 / DMD 831 / DMK 331 / DMK 351 / DMP 304 / DMP 320 / DMP 321 / DMP 331 / DMP 335 / DMP i / DPT 100 / DPT 200 / XMD

Đo mức: LMK 306 / LMK 307 / LMK 307 T / LMK 331 / LMK 358 / LMK 358 H / LMK 382 / LMK 382 H / LMK 387 / LMP 305 / LMP 307 / LMP 307i / LMP 307T / LMP 308 / LMP 308 i / LMP 331 / LMP 808

Công tắc áp suất: DS 202 / DS 217 / DS 230 / DS 6