Ngành công nghiệp hoá chất phát triển kéo theo các yêu cầu áp dụng cho các hệ thống sản xuất và thiết bị trong ngành công nghiệp hóa chất - hóa dầu khác nhau cũng đa dạng và phức tạp hơn. Bên cạnh yêu cầu độ chính xác của thiết bị đo, vật liệu cảm biến là phần cần lưu ý.

Cảm biến áp suất của BD | Sensors được sử dụng trong ngành hoá chất / hóa dầu mang lại độ chính xác, độ tin cậy và độ bền cao khi làm việc trong môi trường nhiệt độ cao kể cả với môi trường như nước biển, axit flohydric và hydro.

Chúng tôi có thể tư vấn khách hàng để cung cấp cảm biến áp suất có độ chính xác cao và ổn định, vật liệu sử dụng trong môi trường khắc nghiệt

Thiết kế đảm bảo vệ sinh

  • Không có không gian chết, khe hoặc cạnh

  • Vật liệu có độ nhám bề mặt thấp

  • Sử dụng vật liệu chống ăn mòn

  • Dụng cụ đo áp suất có thể dễ dàng lắp và tháo dỡ

Các dạng kết nối màng

Các cảm biến áp suất có thể được kết hợp với nhau:

  • Kết nối cơ khí

  • Màng có nhiều lớp phủ khác nhau

  • Chất lỏng chiết

Sản phẩm BD sensors cho ngành hóa chất và hóa dầu

Áp suất: DMD 831 / DMK 351 P / DPT 200 / XMD / XMP ci / XMP i / x | hành động ci

Đo mức: LMK 358 / LMK 358 H / LMK 382 / LMK 382 H / LMK 387 / LMK 806 / LMK 807 / LMK 809 / LMK 858 / LMP 331i