Chế tạo máy và cơ khí là một ngành công nghiệp toàn cầu có các ứng dụng đa dạng và phức tạp. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt, chất lượng, độ tin cậy và khách hàng tiềm năng. Với hàng loạt các ứng dụng, cần phải có nhiều thang đo áp suất, độ chính xác phù hợp, kết nối điện và kết nối cơ khí phù hợp và tín hiệu đầu ra phù hợp yêu cầu khách hàng.

Đổi mới
'BD | SENSORS' sẽ cung cấp thiết bị DMP 339, một cảm biến áp suất bằng điện tử để sử dụng trong chế tạo máy và cơ khí. Hiệu quả và độ chính xác cao, đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng trong băng tải và hệ thống đo.
Trong môi trường có dễ cháy nổ, cảm biến của BD | SENSORS có các phiên bản chống cháy nổ.

Ứng dụng

  • Thủy lực

  • Khí nén

  • Quy trình giám sát và quy trình kỹ thuật

  • Hệ thống điều khiển

  • Công cụ xây dựng / ép / ép phun

  • Cung cấp điện

Các sản phẩm BD sensors dùng trong chế tạo máy và cơ khí:

  1. Áp suất

  2. Đo mức

  3. Công tắc áp suất

Áp suất: 17.600 G / 17.609 G / 18.600 G / 18.601 G / 18.605 G / 26.600 G / 30.600 G / BAROLI 02 / BAROLI 05 / ....

Đo mức: LMK 331 / LMK 351 / LMP 331

Công tắc áp suất: DS 200 / DS 201 / DS 201 P / ....